Over Compassie

Praktijk Compassie


Compassie is een christelijke praktijk voor psychosociale hulpverlening, gevestigd in Opheusden. Compassie betekent medeleven, meevoelen, barmhartigheid. En dát is wat je ervaart in deze praktijk: iemand die met je meevoelt en het je van harte gunt dat je weer vreugde gaat ervaren in het leven. Zodat je als het ware je vleugels weer uit durft te slaan en je eigen, prachtige kleuren durft te laten zien, net zoals een vlinder dat doet.


Compassie biedt op een persoonlijke en laagdrempelige wijze hulp, vanuit vertrouwen, respect en oprecht medeleven. Uiteraard is geheimhouding gewaarborgd. Dit betekent dat wat besproken wordt altijd binnen vier muren blijft.


Het gezicht achter Compassie is Dorothé van Duijn. Sinds 2007 ben ik werkzaam binnen de hulpverlening. Tijdens en na mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Christelijke Hogeschool te Ede heb ik enkele jaren in de psychiatrie gewerkt. Na deze bijzondere en leerzame periode ben ik aan de slag gegaan als jobcoach, (het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

De laatste jaren heb ik me op laten leiden tot therapeut, met als uiteindelijk doel het oprichten van mijn eigen hulpverleningspraktijk. In september 2012 ben ik gestart met de opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie aan het Kempler Instituut Nederland. In juni 2015 heb ik het diploma van deze driejarige post-HBO opleiding behaald.


Het is al lange tijd mijn wens en verlangen om mensen die vastlopen in hun leven weer op weg te helpen. Mijn manier van werken is gericht op het opdoen van nieuwe ervaringen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Via deze weg komt er ruimte voor verandering en herstel. In dit proces gebruik ik mijzelf als instrument door persoonlijk, eerlijk en op gelijkwaardige basis met de ander om te gaan.


Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie

Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie staat voor hulpverlening die persoonlijk en ervaringsgericht is. Het richt zich op de mogelijkheden en inzichten van de persoon zelf. Ik help de ander om zichzelf te kunnen gaan helpen, waardoor de therapie waarde krijgt voor het hele verdere leven. Er gaat zich een basis vormen waar je altijd weer op  terug kunt vallen.


Christelijke praktijk

Compassie is een christelijke praktijk voor psychosociale hulpverlening. Dit heeft alles te maken met mijn persoonlijke levensovertuiging en geloof. Het is mijn overtuiging dat de ware vrede, vreugde en vrijheid alleen bij God te vinden is, door het geloof in de Heere Jezus Christus. Dit is mijn uitgangspunt, ook in mijn werk als hulpverlener. Tot slot vind het van grote waarde om mijn persoonlijke talenten en kwaliteiten te gebruiken om de ander te helpen. Ik erken dat ik hierin afhankelijk ben van de hulp en zegen van God.

"Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft"

Psalm 121