Hulp na seksueel misbruik

Hulp na seksueel misbruik


Incest en seksueel misbruik zijn onderwerpen waar weinig over gesproken wordt en waar ook weinig informatie over beschikbaar is. Tijdens mijn opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale therapie heb ik me gespecialiseerd in dit onderwerp, door middel van het schrijven van de scriptie 'Gebroken Geluk? Hoe de Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie zorgt voor herstel na incest.' Voor het schrijven van deze scriptie heb ik onderzoek gedaan naar het herstel na incest en hoe dit bereikt kan worden. Het is mijn wens om dit onderwerp meer bekendheid en openheid te geven, mede omdat ik ervan overtuigd ben dat er herstel mogelijk is voor iedereen die dit meegemaakt heeft. Ik hoop dan ook dat zij die hier slachtoffer van zijn en onder deze zware last gebukt gaan, op zoek zullen gaan naar hulp en steun. Je hoeft dit niet alleen te blijven dragen.


Incest en seksueel misbruik is in zekere zin altijd levensverwoestend. Het zorgt onherroepelijk voor veel schade. Het raakt je in je diepste wezen en brengt schade toe die niet vanzelf herstelt. Wanneer deze pijn ook nog als geheim meegedragen wordt, is het verdriet en de eenzaamheid niet met woorden uit te drukken. Zo'n geheim gaat steeds zwaarder wegen en het gaat je leven meer en meer beheersen, totdat je op geen enkele wijze meer uitkomst ziet. Het ontneemt je alle vreugde en hoop.


Herken jij dit? Misschien vind je het moeilijk om dat toe te geven. Het is pijnlijk om de realiteit onder ogen te zien. Toch wil ik je zeggen: is er hoop voor je. Hoop op herstel! Het is mijn grote wens om een ieder die getekend is door incest of seksueel misbruik te begeleiden naar heling en herstel. Om samen met jou deze weg te gaan.


Ben jij slachtoffer? Aarzel dan niet langer en neem contact met mij op. Ik zal er alles aan doen om je te helpen genezen, zodat je weer ├ęcht kunt gaan leven en weer vreugde zal vinden in het leven. Ondanks de littekens die je met je mee draagt. Gun jezelf deze weg van herstel. Dat heeft waarde voor nu, maar ook voor je hele verdere leven.